บริการเริ่มดำเนินการ สร้างบ้าน | www.inpost.info

บริการเริ่มดำเนินการ สร้างบ้าน

Post date 10 Aug 2018 Latest update 10 Aug 2018 11:10:12 time visit 1 hits

post picture

Descriptions

บริการเริ่มดำเนินการ สร้างบ้าน

2.1 สถาปนิกออกแบบ สรุปราคาวัสดุ โดยละเอียด

2.2 ทำสัญญาสร้างบ้าน

2.3 ขออนุญาติก่อสร้างบ้าน

2.4 ยื่นขออนุญาติ น้ำประปาและไฟฟ้าชั่วคราว

2.5 ตีผังเริ่มดำเนินการก่อสร้างบ้าน

2.6 ตรวจสอบความถูกต้องและความคืบหน้าของงานตลอดระยะเวลาก่อสร้างบ้าน

2.7 คัดเลือกวัสดุให้ถูกต้อง ตรงตามรายละเอียดแบบและข้อสัญญา

2.8 ทำความสะอาด เตรียมส่งมอบงาน

2.9 ยื่นขออนุญาติน้ำประปา ไฟฟ้าถาวร พร้อมขอเลขที่บ้าน

2.10 ส่งมอบงาน

ติดตามข้อมูลได้ที่ https://bit.ly/2JutJvz

comment

price unknown

  • Postname : ดรุณี อะโน
  • Requirement : Recommended
  • Condition : unknown
  • Post date : 10 Aug 2018
  • Latest Update : 10 Aug 2018 11:10:12 time.
  • Address : 2/20
  • Country : Classified Ad posting Thailand
  • Telephone no. : 0896221173
  • Email : youservice14@gmail.com