แนวโน้มของ LED และความรู้พื้นฐานด้านแสงสว่าง | www.inpost.info 

แนวโน้มของ LED และความรู้พื้นฐานด้านแสงสว่าง

ลงประกาศเมื่อ 5 Jul 2019 อัพเดทล่าสุด 2 Sep 2019 17:02:22 น. เข้าชม 38 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

แนวโน้มของLED


ความรู้พื้นฐานด้านแสงสว่าง

แสงจากหลอดนีออนนั้นมีการใช้งานยาวนานสำหรับ
อุตสาหกรรมป้าย เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ป้ายโฆษณามีสีสัน
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามป้ายนีออนกำลังจะสูญเสีย
ตำแหน่งดังกล่าวให้กับ LED เพราะเมื่อดูป้ายโฆษณาใน
ประเทศต่างๆ ที่ต้องใช้แสงสว่างมาช่วยก็จะเห็นความแตกต่าง
ไปจากเดิมมากมาย อย่างเช่นที่ ฮ่องกง สัญลักษณ์อย่างหนึ่ง
ในยามคํ่าคืน นั้นคือป้ายไฟต่างๆ ที่มีความสดใส สวยงาม
ประดับเมืองอยู่ แม้กระทั่งในภาพยนต์จีนฮ่องกงก็นิยมที่เอา
บรรยากาศเช่นนี้มาประกอบภาพยนต์อยู่อย่างต่อเนื่อง
ผู้ประกอบการป้ายโฆษณาในฮ่องกงหลายรายได้
ยกเลิกการใช้หลอดนีออนลง และใช้หลอด LED มาทดแทน
ถึงแม้ความสวยงามของศิลปะจะลดลงตามความนุ่มนวลของ
แสงที่เปล่งออกมาบ้าง แต่ก็ได้มาซึ่งการทดแทนที่คุ้มค่านั้นก็
คือการที่มีสีสันที่สดใสกว่า รวมถึงการประหยัดต้นทุนในการ
บำรุงรักษา และค่าใช้ไฟฟ้าลดลง
สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนเอาป้าย LED
มาทดแทนป้ายนีออน นั่นก็คือการตอบสนองทางด้านความ
ปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่งแม้แต่ป้ายของบริษัทห้างร้านเอง

การลดลงของไฟนีออนในสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาก็มีแนวโน้มที่คล้ายกัน เหตุผลหนึ่งก็คือค วาม
สามารถในการผลิต LED มีปริมาณที่สูงขึ้นประกอบกับราคา
หลอดไฟ LED มีการลดราคาอย่างต่อเนื่อง ความสะดวกใน
การใช้งานและการบำรุงรักษามีค่าใช้จ่ายตํ่า ด้วยเหตุผลดัง
กล่าวผู้ผลิตป้ายจึงมักนิยมเลือกหลอด LED มาใช้กับงานป้าย
ที่ผลิตกันมากขึ้น
แม้แต่ป้ายต่างๆ ในลาสเวกัส ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่ไม่
เคยหลับ และจะเห็นแสงสว่างสดใสตลอดเวลาในยามคํ่าคืน ก็
ทยอยเปลี่ยนจากไฟนีออน มาเป็น LED เกือบจะทั้งหมด และ
ในโรงแรมเกือบทุกโรงแรมได้เปลี่ยนเป็นหลอด LED กันเกือบ
จะทั้งหมดเช่นกัน
แน่นอนว่าไฟ LED สามารถครองพื้นที่ในตลาด
ได้เสียเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะสามารถ
ทดแทนไฟนีออนได้ทั้งหมด ในบางงานก็ยังต้องใช้ไฟนีออน
เพราะรูปแบบของงานป้ายโฆษณาที่ออกมาไม่เหมาะสมกับ
ไฟ LED โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบของป้ายที่มีลักษณะเป็น
3 มิติ ดังนั้นในบางกรณีที่ลูกค้ายังคงเรียกร้องเป็นป้ายนีออน
เพราะแสงนีออนเป็นแสงที่อบอุ่น และสีที่เปล่งออกมามีใกล้
กับบางอย่างที่ไฟ LED ไม่สามารถทดแทนได้ โดยเฉพาะ
ความต่อเนื่องของลายที่มีลักษณะเป็นรูปโค้ง และการให้สีที่มี
ความสมํ่าเสมอของแสงนีออนตลอดในลวดลายที่ต้องการใน
ทุกตำแหน่ง อีกเรื่องหนึ่งหลอดนีออนเรืองแสงสดใสจากเส้น
รอบวงหลอดทั้งหมดมีลักษณะที่เหมือนกัน ดังนั้นการสร้างภาพที่ออกมาจึงเป็นมิตรกับสายตา แต่แสงสว่างจากไฟ LEDมีทิศทางที่เข้มข้นและมีแสงจ้ามากๆ จึงทำให้ผู้ชมภาพจากแสง LED มีความระคายเคืองตาอยู่บ้าง

ความแตกต่างที่โดดเด่น

เราสามารถสร้างสรรค์งานป้ายไฟจากแอลอีดีโมดูล
หลายๆ โมดูล ทั้งในรูปพื้นผิวโค้งหรือจะกำหนดช่องห่างเท่า
ไหร่ก็ได้ตามที่ต้องการ แต่ก็จะแตกต่างกับไฟจากแสงนีออน
เพราะหลอดนีออนจะเป็นเนื้อเดียวกัน จึงทำให้แสงที่ออกมามี
ความสมํ่าเสมอในทุกตำแหน่งของหลอดเป็นอย่างดี จุดนี้เองที่
เป็นข้อจำกัดของ LED ที่ตัวมันเองจะถูกผลิตออกมาเป็นทีละ
โมดูล จึงขาดความต่อเนื่อง ทำให้แสงสว่างมีความแตกต่างกัน
หากจัดสรรจำนวนหลอดและระยะห่างของหลอดไม่ถูกต้อง
ปัจจุบัน LED ได้ถูกผลิตให้มีขนาดที่เล็กลง แบนขึ้น
ประสิทธิภาพสูงขึ้น และพยายามกำหนดลำแสงให้ไปในทิศทาง
เดียวกันมากขึ้น มีแสงที่เข้มข้นมากขึ้น ทำให้มีความสว่าง
สูงมาก ดังนั้นไฟ LED จะทำให้ตาพร่าได้ ซึ่งต่างจากหลอด
นีออนที่ให้ความนุ่มนวลและความสมํ่าเสมอของแสงที่มากกว่า

แนวโน้มตลาด LED
แนวโน้มตลาด LED ของโลกในสายตาของโรงงาน
ผลิตในประเทศจีน ส่วนใหญ่ก็จะมองไปในทิศทางเดียวกันคือ
ความต้องการของตลาดมีแนวโน้มที่มากขึ้นอย่างมากมาย ทั้ง
ในตลาดงานโฆษณาและตลาดอื่นๆ ในทางการตลาดมีการ
เจริญเติบโต แต่ราคาจำหน่ายกลับสวนทางที่ราคาถูกลงกว่า
เดิมประมาณ 30-40% หลายๆ โรงงานผู้ผลิตก็ไม่สามารถที่
จะลดรับภาระดังกล่าวได้ บางแห่งก็ลดกำลังการผลิตลง หรือ
แม้แต่บางแห่งอาจจะต้องเลิกราไปเลยก็มี
แนวโน้มการเจริญเติบโตของตลาด LED ทั่วโลก
น่าจะมีการเจริญเติบประมาณ 3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
จำนวนการใช้ LED มีแนวโน้มที่จะลดลง หากจะดูต่อไปอีก 5

ปีข้างหน้าก็จะเห็นสัญญานการเจริญเติบโตที่ลดลง ซึ่งมีความ
เป็นไปได้ที่ LED มาทดแทนระบบแสงสว่างเดิมเกือบจะหมด
แล้ว สำหรับตลาดตู้ไฟยังมีแนวโน้มไปได้ด้วยดี และดีกว่าปีที่
ผ่านมา ต้นทุนการผลิต LED ทั้งตัวชิป และส่วนประกอบอื่นๆ
มีราคาลดลง เรียกได้ว่าราคาที่หาซื้อกันได้อาจจะเป็นราคาที่
ตํ่าที่สุดของตลาดแล้ว และโรงงานผู้ผลิต LED เองก็แข่งขัน
กันลดราคาลงเกือบจะเท่ากับต้นทุนของโรงงาน
คราวนี้มาดูในประเทศไทยของเราบ้างสำหรับใน

วงการโฆษณาที่ต้องใช้แสงไฟเป็นตัวช่วยแล้ว แสงไฟจาก
หลอดนีออนนั้นแทบไม่หลงเหลืออีกต่อไป ยกเว้นอาจจะเป็น
ในสถานที่เก่าๆ ที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งก็เหลือน้อยเสีย
เหลือเกิน เพราะจากคุณสมบัติที่ทางด้านต้นทุนของ LED ที่
ตํ่าลงทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าไฟฟ้าที่สามารถประหยัด
ได้อย่างเห็นได้ชัด ตลาดหลักของ LED ก็คือตลาดทางด้าน
โฆษณาตู้ไฟ ปัจจุบันได้นำเอา LED ไปใช้กันมากขึ้นในด้าน
ไฟส่องป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ เพราะอัตราการใช้ไฟตํ่ากว่า
จึงเสียค่าไฟต่อเดือนน้อยลง แต่ยังเห็นไม่มากเท่าไหร่สำหรับ
ผู้ประกอบการที่นำเอาไปใช้ในการให้แสงสว่างที่ป้ายโฆษณา
เนื่องมาจากราคาจำหน่ายของโคมไฟ LED ยังสูงอยู่ และไฟ
ส่องป้ายของเก่าที่ลงทุนไว้ ก็ไม่รู้จะเอาไปไว้ไหน ก็ต้องทนใช้
ไปก่อน เพราะหากจะเปลี่ยนเป็น LED เลยก็จะเป็นการลงทุน
ที่มากอยู่ ราคา LED ปัจจุบันสำหรับไฟส่องป้ายขนาดใหญ่ก็
ยังแพงอยู่มาก
แล้วหลายคนก็มองว่า ในอนาคตกันใกล้โรงงานผลิต
หลายๆ โรงอาจจะอยู่ไม่ได้และเลิกราไปในที่สุด


Billion Plus ขอบคุณบทความดีๆจากนิตยาสาร Graphics&Sign Magazine by TABDA

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

HộChiếu Canada

(Classified Ad posting Czech Republic) - Beauty & Health ? Healthcare products 23 Sep 2019

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 6 ครั้ง

รับทุบบ้านฟรี รื้อถอนอาคาร ทุบซากตึก รับซื้อโครงสร้างเหล็ก รับซื้อบ้านไม้ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเก่า ทุกชนิด 062-5433179

(Classified Ad posting Thailand) - Job & Business ? Others 16 Jan 2018

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 156 ครั้ง

Curved Stairlifts

(Classified Ad posting Ireland) - Other ? Advertisement 22 Sep 2019

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 9 ครั้ง

รับคุมงานก่อสร้าง โครงการขนาดใหญ่ หรือเล็ก โดยวิศวกร รับก่อสร้างคอนโด, รับสร้างบ้าน, รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ และรับเหมางานก่อสร้าง โดยมีทีมงานที่ชำนาญงาน โทร.085-158-8431

(ลงโฆษณาสินค้าฟรี กรุงเทพมหานคร ) - อสังหาริมทรัพย์ ? อื่นๆ 30 Aug 2019

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 5 ครั้ง

เรดออยล์ (Red Oil) ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ ปั้มน้ำมันหยอดเหรียญอัตโนมัติ 24 ชม รายได้ดี

(ลงโฆษณาสินค้าฟรี กรุงเทพมหานคร ) - ธุรกิจ งาน ? อื่นๆ 19 Jan 2019

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 155 ครั้ง

คอกกั้นเด็กราคาถูก เหมาะสำหรับพัฒนาการ หัดยืน หัดเดิน สวยงาม ราคาถูก

(ลงโฆษณาสินค้าฟรี กรุงเทพมหานคร ) - แม่และเด็ก ? อื่นๆ 24 Jan 2019

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 127 ครั้ง

ขายคอกกั้นเด็ก พีวีซี ราคาถูก มีหลายขนาด หลายแบบ เกรด A ไม่ผิดหวัง ซื้อที่นี่ส่งฟรีทั่วประเทศ มีของพร้อมส่ง

(ลงโฆษณาสินค้าฟรี กรุงเทพมหานคร ) - แม่และเด็ก ? อื่นๆ 22 Oct 2018

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 151 ครั้ง

ขายคอกกั้นเด็ก pvc ราคาถูก สำหรับจำกัดพื้นที่เด็กเล็ก ช่วยหัดยืน และเดิน จัดส่งทั่วประเทศ มีของพร้อมส่ง จัดส่งถึงบ้าน

(ลงโฆษณาสินค้าฟรี กรุงเทพมหานคร ) - แม่และเด็ก ? อื่นๆ 22 Oct 2018

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 170 ครั้ง

วอลเปเปอร์ลายดอกไม้ ลายสัตว์ ลายธรรมชาติ จรัญสนิทวงศ์ บางใหญ่

(ลงโฆษณาสินค้าฟรี สมุทรปราการ) - เฟอร์นิเจอร์ ? พรม ม่าน วอลเปเปอร์ 22 Sep 2019

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 5 ครั้ง

ทัวร์เกาะไม้ท่อน เกาะราชาน้อย เกาะราชาใหญ่ เรือเร็ว ภูเก็ต

(Classified Ad posting Thailand) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก ? ทัวร์ในประเทศ 22 Sep 2019

ราคา 1,600 บาท

เข้าชม 2 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : ิBillionplus
  • ความต้องการ : Recommended
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 5 Jul 2019
  • อัพเดทล่าสุด : 2 Sep 2019 17:02:22 น.
  • ที่อยู่ : 304/1 sukhumvit76rd samrong nua
  • จังหวัด : ลงโฆษณาสินค้าฟรี กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 274544402
  • Email : billionplus3@gmail.com